[close]
หน้าแรก สุขภาพดี บุคลิกดี งานดี เงินดี สังคม-เดินทาง ความสัมพันธ์ ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา

การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์

การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์

          เพศสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างคนรัก คนที่เป็นแฟนกัน หรือเป็นสามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กัน การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันนั้นเป็นเรื่องปกติของสังคมแต่คนที่เป็นคู่รักหรือแฟนกันแล้วมีเพศสัมพันธ์กัน ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อประเพณีอันดีงามของไทย เป็นสิ่งที่วัยรุ่นหรือบุคคลวัยอื่นไม่ควรทำ

            อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเพศสัมพันธ์ คนทั่วไปอาจจะคิดว่าหมายถึงการร่วมเพศเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วยังรวมถึงกิจกรรมทางเพศในลักษณะต่างๆ อีกด้วย เช่น การกอด การจูบ การเล้าโลม การสัมผัส และการกระตุ้นวัยวะเพศ เป็นต้น

การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์

          มีคู่รักหรือคนที่เป็นแฟนกันจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กัน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันแบบสามีภรรยา ซึ่งอาจเป็นไปด้วยความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย หรือความจำใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ดังนั้นการตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่มีวุฒิภาวะสูงพร้อมที่จะรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก วัยรุ่นจำนวนหนึ่งอาจจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่ปลุกเร้าอารมณ์ หรือเอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์ บางรายอาจเกิดจากโดนมอมยา

          การตัดสินใจเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัวคนเรามาตั้งแต่เกิด เพียงแต่ในวัยเด็ก เรายังตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้ แต่เมื่อเราก้าวสู่วัยรุ่น มีความเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ เราต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ยิ่งถ้าเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ยิ่งต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ในชีวิตมากขึ้น และไม่สามารถใช้อารมณ์มาตัดสินใจเหมือนในวัยเด็กอีกต่อไป

มีเพศสัมพันธ์          การตัดสินใจที่ดีควรเริ่มด้วยการแสวงหาข้อมูลเปรียบเทียบหาเหตุผลหลาย ๆ ด้านมาประกอบ ไม่ควรตัดสินใจเพราะคนส่วนใหญ่ทำเช่นนี้ การตัดสินใจเรื่องเพศสัมพันธ์ก็เช่นกัน ไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำตามอย่างกันโดยปราศจากการคิดไตร่ตรอง ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจว่าสมควรหรือไม่ที่จะกระทำเช่นนั้น หากเพื่อนของเราหรือคนที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกับเรามีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตัดสินใจทำตามอย่างเพื่อน เพราะเพื่อนตัดสินใจผิดไปแล้ว แล้วเรายังจะผิดตามเพื่อนไปด้วยหรือ การตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้นหากเรารู้จักตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์และความรู้สึก และเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องว่าจะทำอย่างไร หาก เราเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา และต้องตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการมีเพศสัมพันธ์

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.hangdong.ac.th/hd/sector/social/kanika/webf/index5.htm

ขอขอบคุณภาพจาก: www.th.theasianparent.com, www.board.postjung.com, www.talkaboutsex.thaihealth.or.th

กลับหน้าแรก >>


          1. ปัจจัยด้านพันธุกรรม  พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงโดยsex วัยรุ่นเฉพาะฮอร์โมนในร่างกาย มีผลกระตุ้นให้มีความสนใจกับเพศตรงข้าม รวมทั้งแรงขับตามธรรมชาติ ที่ทำให้ใคร่รู้ ใคร่ลอง ในเรื่องเพศ จนทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั่งใจขึ้น

          2. เริ่มต้นตั้งแต่การแต่งตัวที่เปิดเผยมาก เสื้อที่เปิดให้เห็นเนินอกมากเกินไป เสื้อที่เปิดสะดือ กางเกงที่รัดมากเกินไป เน้นส่วนสัดชัดเจนเกินไป

          3. วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มีแฟนหรือคนรัก หากไม่รู้จักการปฏิเสธเมื่อถูกขอ มีค่านิยมสมัยใหม่ที่ผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ คือเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ และการมีเพศสัมพันธ์กันตามกระแสวันสำคัญ

          4. การอยู่หอพัก อยู่ห่างจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเที่ยวในสถานเริงรมย์ การเที่ยวงานปาร์ตี้ การเที่ยวต่างจังหวัด มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติดจนทำให้ขาดสติ

          5. การอยู่ด้วยกันสองต่อสองระหว่างชายหญิงในที่ลับตาคน และในบรรยากาศที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้

          6. สถาบันครอบครัวและศาสนา ที่ปัจจุบันได้อ่อนแอลง เด็กได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวน้อยจากที่พ่อแม่ต้องวุ่นกับการทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก หรือบางครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาหย่าร้าง ต้องแยกทางกัน ทำให้เด็กต้องออกไปหาความอบอุ่นจากเพื่อนและแฟน ซึ่งถือเป็นเรื่องเสี่ยงที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ นอกจากนี้เด็กในยุคปัจจุบันยังห่างไกลวัด ไม่เคยไปทำบุญไหว้พระ เด็กจึงไม่รู้จักสิ่งผิดชอบชั่วดี เพราะขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

          7. เรื่องเพศได้ถูกนำเสนอออกมาทางสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งยังไม่นับรวมกับสื่อลามกที่มีอยู่เกลื่อน หาซื้อได้ง่าย ทำให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

          8. สภาพสังคมที่ปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ผู้ชายหมกมุ่นและมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นจากสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ทำให้ต้องมาลงกับเพศหญิง จนเป็นเหตุให้เกิดการคุกคามทางเพศ รุมโทรม และการข่มขืน และจากประเด็นนี้ทำให้ผู้ชายเกิดการเรียกร้องจากฝ่ายหญิง ซึ่งจะเป็นเหตุที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร

          9. ปัญหาการขาดการอบรมกล่อมเกลา ขาดความใกล้ชิดสนิทสนม ทั้งจากครอบครัว ทั้งจากสังคม สิ่งแวดล้อมจากสังคม เช่น สนามกีฬาที่ออกกำลังกายไม่มี ที่พักผ่อนหย่อนใจไม่มี ที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจไม่มี โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ไม่มีสิ่งเหล่านี้ ด้านครอบครัว เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก ไม่เคยใกล้ชิดลูก ไม่เคยแนะนำกล่อมเกลาหรือเป็นตัวอย่างที่ดี เหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของการขาดความสัมพันธ์สืบเนื่องกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการสืบทอดความคิด ความเชื่อ ประเพณี แนวปฏิบัติต่อตนเองและสังคม

          10. สภาพแวดล้อม เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี พบเห็นสิ่งที่ไม่ดี เช่น การเห็นคนรอบข้างหรือเห็นคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง และการเห็นบ่อยๆ จนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เด็กก็จะมีค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ

sex วัยรุ่น          11. สื่อต่างๆ  การได้รับสื่อที่ยั่วยุ ส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศ เรื่องเพศได้ถูกนำเสนอออกมาทางสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งยังไม่นับรวมกับสื่อลามกที่มีอยู่เกลื่อนหาซื้อได้ง่าย ทำให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

            12. การเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสตะวันตก  อาทิ การจับคู่อยู่กิน การทำสถิตินอนกับผู้ชาย การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน

          13. วัยรุ่นมักหลงอยู่กับวัตถุนิยมมากเกินไป และชอบตามเพื่อน เมื่อตัวเองไม่ได้ก็ต้องไขว่คว้าหาวิธีการที่จะได้สิ่งของที่ตนเองต้องการ วัยรุ่นก็ต้องหาวิธีการที่จะได้สิ่งของนั้นมาให้ได้เร็วที่สุด นั่นคือการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ยอมเสียตัวเพื่อแลกกับการได้เงิน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://krupenka.wordpress.com

ขอขอบคุณภาพจาก: www.oknation.net, www.icare.kapook.com

กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ

เพศสัมพันธ์  

เพศสัมพันธ์ใครคิดว่าไม่สำคัญบางคน

เห็นด้วยแน่นอน บางคนอาจจะ ...

อ่านต่อ

ผลของการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร

วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

มักไม่ได้คิดถึงผลที่จะเกิดตามมา ...

อ่านต่อ

5 ความผิดพลาดในการคบแฟน

เพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะไม่ทำผิดพลาด

ในเรื่องนี้อีก ลองใช้ความผิดพลาด

ที่พบกันบ่อยเหล่านี้เป็นแนวทาง...

อ่านต่อ

10 ข้อแนะนำสำหรับครั้งแรก

ของคุณ 

สาวไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมมีเซ็กส์ก่อน

แต่งงาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  ...

อ่านต่อ

4 หนุ่มต้องห้ามกับการคบแฟน

1. แฟนเก่าเพื่อนซี้ : ถึงเค้าจะเลิก

กันแล้วก็ไม่ควร คุณคิดว่าถ้าคุณคบ

กับเค้า แล้วเพื่อนซี้คุณยัง  ...

อ่านต่อ

การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเอง

จากการตั้งครรภ์

การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจาก

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์...

อ่านต่อ


ความรัก กับ บุพเพสันนิวาสและเนื้อคู่: วาทะดังตฤณ ฉ รักแท้มีจริง??

ทำกรรมอย่างไรช่วยให้พบเนื้อคู่ ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียคนใกล้ตัว

Tags : การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์  มีเพศสัมพันธ์  การตัดสินใจ  ความสัมพันธ์ที่ดีั  ความสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view