[close]
หน้าแรก สุขภาพดี บุคลิกดี งานดี เงินดี สังคม-เดินทาง ความสัมพันธ์ ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา

ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน

ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน

การปรับเงินเดือนพนักงานนั้น โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ คือ

  • การปรับฐานเงินเดือนประจำปี
  • การปรับฐานเงินเดือนเมื่อมีเหตุจำเป็น หรือตามสัญญา
  • การปรับฐานเงินเดือนเนื่องจากฐานเงินเดือนทั่วไปมีการปรับตัว

          ซึ่งการปรับเงินเดือนทั้ง 3 แบบนั้น มีผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมกับพนักงาน อีกทั้งวิธีการหรือขั้นตอน และจุดประสงค์ในการปรับยังแตกต่างกันไป


ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน

1. การปรับฐานเงินเดือนประจำปี

           การปรับฐานเงินเดือนประจำปีนั้นไม่ได้ยึดติดว่าต้องปรับฐานเงินเดือนกันช่วงเดือนใด แต่โดยปกติแล้วก็จะปรับฐานกันตอนที่มีเทศกาลเป็นหลัก เช่น วันปีใหม่ วันตรุษจีน หรือถ้าเป็นทางฝรั่งก็จะเป็นวันคริสต์มาส แต่บางบริษัทฯ ก็ไม่ได้ปรับเงินเดือนกันช่วงนี้อย่างเดียว ยังมีการปรับตามความสะดวก เช่น ปรับเงินเดือนตอนเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ความวุ่นวายในการปิดปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีเวลาในการไตร่ตรองผลงานของพนักงานได้มากขึ้นด้วย หรือบางองค์การก็จะมีการปรับ 2 ครั้ง คือ ปรับกลางปี และปรับปลายปี เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับนโยบายทางด้านการบริหารของแต่ละบริษัทฯ

           การปรับฐานเงินเดือนนั้น จะขึ้นกับองค์ประกอบของแต่ละบริษัทฯ ว่าสามารถเพิ่มรายจ่ายได้มากเท่าใด โดยปกติจะใช้ข้อมูลของปีนี้เป็นตัวประมาณการ ใช้อัตราเงินเฟ้อของประเทศเป็นตัวตั้ง และต้องคำนึงถึงบริษัทฯ คู่แข่งว่า ปรับเงินเดือนประมาณเท่าใดเมื่อปีก่อน ๆ ด้วย... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การปรับฐานเงินเดือนประจำปีส่วนใหญ่การจะปรับในแต่ละครั้ง จะมองที่ผลกำไรของบริษัทฯ ว่ามีสัดส่วนลดลงมากน้อยเพียงใด เมื่อปรับไปแล้ว


ลักษณะการปรับเงินเดือนจะมีหลายอย่าง แต่เท่าที่ใช้กันในปัจจุบันจะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ

          1. การปรับฐานเงินเดือนเป็นรายบุคคล เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของฐานเงินเดือนเดิม หรือ จำนวนเงินที่จะเพิ่มให้ในแต่ละเดือนเลย การปรับเช่นนี้จะแตกต่างกันในแต่ละคน และแต่ละคนก็จะไม่ขึ้นกับใครเลย ซึ่งส่วนใหญ่จำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ จะถูกกำหนดโดยหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

          2. การปรับฐานเงินเดือนรวมแต่ละแผนก ซึ่งจะเป็นการกำหนดจำนวนเปอร์เซ็นต์ หรือจำนวนเงินของเงินเดือนรวมของแต่ละแผนกว่า แต่ละแผนกจะได้ปรับเป็นจำนวนเท่าใด และจะกระจายเงินเดือนเหล่านั้นให้กับทุกคนในแผนกเท่าๆ กัน

          3. การปรับฐานเงินเดือนแบบผสม เป็นการปรับฐานเงินเดือนที่คำนึงถึงเงินเดือนรวมของแต่ละแผนก และเมื่อได้จำนวนเงินมาว่าสามารถปรับได้เท่าใด ถึงจะมีการปรับฐานเงินเดือนของแต่ละคน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และผลงานของแต่ละคนในปีที่ผ่านมา


ตัวอย่างเช่น

           การปรับเงินเดือนขององค์กรสมัยใหม่ จึงขึ้นกับผลงานที่ผ่านมาว่าเขาทำได้ดีเพียงใด โดยกำหนดพื้นฐานเปอร์เซ็นต์การปรับเงินเดือนเอาไว้ก่อน เช่น 5% ของเงินเดือน จากนั้นก็เอาการประเมิณผลงานมาเป็นตัววัด ซึ่งถ้าแค่ดีก็ได้ 100% ของยอดเปอร์เซ้นต์ที่ตั้งไว้ หมายถึง 5% เต็ม ถ้าดีมากก็ 120% (=6%) ถ้าดีเลิศ ก็อาจจะถึง 150% (=7.5%) แต่ถ้าไม่ค่อยดี อาจจะเหลือแค่ 80% (=4%) หรือ 50% (=2.5%) หรืออาจจะไม่ปรับเงินเดือนเลยหากทำงานแล้วไม่ดีเอาเสียเลย...

  • ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงานการปรับฐานเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นแบบใด จะคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นหลัก เช่น

          - กำไรโดยรวมของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯมีกำไรมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

          - นโยบายการแบ่งผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียงใด

          - แนวความคิดเกี่ยวกับบุคคล ของเจ้าของกิจการ หรือหัวหน้างาน

          - ประเภทของแผนกว่าเป็นแผนกที่หารายได้ หรือแผนกที่ใช้จ่ายเงิน

          - ผลงานของแต่ละแผนก หรือแต่ละบุคคล

          - ผลงานพิเศษที่ทำขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมา

          - ความสำคัญของบุคคลที่จะปรับให้กับระบบงานที่มีอยู่

          - ความมุ่งหวังของบริษัทฯ ที่มีต่อบุคคลนั้น ๆ ถึงความคุ้มค่าในอนาคต

          - จำนวนคนในกลุ่มที่จะมีการปรับว่ามากน้อยเพียงใด

          สิ่งเหล่านี้มีผลกับการปรับฐานเงินเดือนทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ในภาครัฐบาล ในส่วนของภาคประชาชนนั้น มีจำนวนพนักงานข้าราชการจำนวนมาก การยื่นขอมติรัฐบาลเพื่อปรับเงินเดือน ไม่ค่อยได้รับอนุมัติ สมมุติภาพให้เห็นว่า ถ้าข้าราชการพลเรือนทั้งหมดทั่วประเทศมีจำนวนคนประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ แค่ปรับเงินเดือนให้คนละ 500 บาท ซึ่งเมื่อคิดเป็นจำนวนต่อคนแล้วไม่มาก แต่รัฐบาลจำเป็นต้องมองในภาพรวม ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นถึง 1,000 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่มหาศาล จึงทำให้การตัดสินใจที่จะให้นี้จะส่งผลกับการพัฒนาประเทศโดยรวม ดังนั้น ถ้าหากเลื่อนการตัดสินใจได้ ก็จะเลื่อนการตัดสินใจไป หรืออาจจะให้นำกลับไปศึกษาอีกรอบก็เป็นได้


โดย อาจารย์ วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/salesstrategythai/kar-brihar/prab-than-ngein-deuxn-hi-phnakngan

ขอขอบคุณภาพจาก : www.moph.go.th, www.zoneza.com, www.khaosod.co.th

1   2

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง

ผู้ประกอบการและผู้บริหารทั้งหลายต่างคงจะทราบเป็นอย่างดีว่าปัจจัย...

อ่านต่อ

เงินเดือน และ โอกาสได้งานทำคณะต่าง ๆ ข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 2556

เงินเดือน และโอกาสได้งานทำ ข้อมูลล่าสุด ปี 2556 ของมหาวิทยาลัย ...

อ่านต่อ

เปิดผลสำรวจ "ฐานเงินเดือน" ตลาดงานภาคเอกชน ปี 55

จากการเปิดเผยผลวิจัยของกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ  ...

อ่านต่อ

มนุษย์เงินเดือนลงทุนอะไรดี

ช่วงที่ตลาดหุ้นขึ้น ทองคำผันผวน แต่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำติดดินอย่างนี้คำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ จากน้อง ๆ ก็  ...

อ่านต่อ

โครงสร้างเงินเดือนบริษัทเอกชนจะเป็นอย่างไร เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท

โครงสร้างเงินเดือนบริษัทเอกชน ...

อ่านต่อ

สิ่งที่นายจ้างคาดหวังจากพนักงานหลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งขึ้นจาก ...

อ่านต่อ


วิธีประหยัดเงิน ชีวิตมนุษย์เงินเดือน มนุษย์เงินเดือนนอยากมี 50 ล้านตอนอายุ 60 ปี

เก็บเงินให้ได้แสน ออมเงิน/ลงทุนกับกองทุน LTF และ RMF โดย KBank

Tags : เงินดี งานดี ปรับฐาน เงินเดือน พนักงาน ขึ้นเงิน ทำงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view