[close]
หน้าแรกสุขภาพดีบุคลิกดีงานดีเงินดีสังคม-เดินทางความสัมพันธ์ท่องเที่ยวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรา

การผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน

การผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน

           การทำงานเป็นโอกาสอันดีที่บุคคลจะได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ได้ทำตัวให้เป็นที่สงบประโยชน์  เกิดความภาคภูมิใจ และก่อให้เกิดรายได้ที่จะเลี้ยงตนเอง  ครอบครัว รวมทั้งได้เสียภาษีให้กับรัฐเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศด้วย

           การมีงานทำจึงถือเป็นโชคดีของบุคคล แต่บ่อยครั้งที่ปัญหาต่างๆ ในการทำงาน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้ ทำให้ไม่มีความสุขในการทำงาน มีอาการผิดปกติทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

           จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่บุคคลวัยทำงานจะต้องเรียนรู้เรื่องของความเครียดในการทำงาน ทั้งด้านสาเหตุ  อาการและแนวทางการแก้ไข เพื่อจะได้สามารถผ่อนคลายความเครียดในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


สาเหตุของความเครียดในการทำงานเกิดได้จากสาเหตุหลัก 5 ประการ ได้แก่

           1. ลักษณะงาน เช่น งานบริการ งานเป็นกะ งานที่ไม่ตรงกับความสามารถ งานซ้ำซากจำเจ งานที่หนักหรือเบาเกินไป เป็นต้น

           2. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เช่น มีความขัดแย้งกับหัวหน้างาน เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ไม่พอใจลูกน้องมีปัญหากับลูกค้า เป็นต้น

           3. บรรยากาศในการทำงาน เช่น ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ตัวใครตัวมัน แบ่งพรรคแบ่งพวก กฏระเบียบเคร่งครัดมากเกินไป การแข่งขันสูง เป็นต้น

           4. สิ่งแวดล้อม เช่น สกปรก คับแคบ อับชื้น เสียงดัง มีกลิ่นเหม็น มีฝุ่นควัน แสงสว่างไม่เพียงพอ  ร้อนหรือเย็นเกินไป เป็นต้น

           5. มีปัญหาครอบครัว เช่น ขัดแย้งกับคู่สมรส ไม่มีคนเลี้ยงลูกเงินไม่พอใช้ สมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ทำให้กังวลและทำงานได้ไม่เต็มที่

อาการผิดปกติที่เกิดจากความเครียด

           ความเครียดจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม ดังนี้

           ด้านร่างกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ ไมเกรน ท้องเสียหรือท้องผูก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย  เบื่ออาหารหรือกินมากกว่าปกติ อาหารไม่ย่อย ประจำเดือนมาไม่ปกติ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เหงื่อออกตามมือตามเท้า ใจสั่น ภูมิแพ้ เป็นหวัดบ่อย ๆ เป็นต้น

           ด้านจิตใจ ได้แก่ วิตกกังวล คิดมาก คิดฟุ้งซ่าน หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด โกรธง่าย  ใจน้อย เบื่อหน่าย ซึมเศร้า เหงา ว้าเหว่ หมดความรู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น

           ด้านพฤติกรรม ได้แก่ สูบบุหรี่หรือดื่มสุรามากขึ้น ใช้สารเสพติด ใช้ยานอนหลับ จู้จี้ขี้บ่น ชวนทะเลาะ มีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นบ่อย ๆ ดึงผม กัดเล็บ ผุดลุกผุดนั่ง เก็บตัว เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้จะรบกวนทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ ต้องลางาน ขาดงานบ่อย ๆ ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง


การจัดการกับความเครียดในการทำงานมีหลายวิธี  ได้แก่ 

          1. การแก้ปัญหาที่สาเหตุ

           เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น ควรพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด และแก้ที่สาเหตุนั้น ทั้งนี้ อย่าวู่วามเอาแต่อารมณ์ ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่เข้าข้างตัวเองและไม่โทษผู้อื่น ต้องใช้เหตุผล คิดให้รอบคอบ คิดหาทางออกให้ได้หลาย ๆ วิธี ถ้าคิดไม่ออกก็ไม่ควรอายที่จะปรึกษาใกล้ชิดหรือผู้รู้และเมื่อได้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็ควรทดลองนำไปปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ผลก็เปลี่ยนวิธีใหม่ เมื่อใดที่สามารถแก้ปัญหาได้ ความเครียดก็จะลดลงไปเอง

           ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขเสมอ เพียงแต่บางปัญหาอาจต้องใช้เวลานานอยู่สักหน่อย ควรมีความอดทนและมุ่งมั่น อย่าด่วนท้อถอยเสียก่อน คิดให้กำลังใจตนเองว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ การปรับเปลี่ยนความคิดปัญหาเป็นตัวการทำให้เกิดความเครียดได้ แต่ปัญหาเดียวกันจะทำให้คนแต่ละคนเครียดได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนั่นเอง

           คนที่สามารถจัดการกับความเครียดของตนได้ดี  จะมีลักษณะการคิด ดังนี้

          - คิดอย่างมีเหตุผล ไม่ด่วนเชื่ออะไรง่าย ๆ

          - คิดแต่เรื่องดี ๆ เช่น ประสบการณ์ที่เป็นสุขในอดีต ความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คำชมเชยที่ได้รับ


การฝึกเทคนิค การผ่อนคลายความเครียด

           • เลือกสถานที่ที่สงบ เป็นส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวน

           • นั่งให้สบายบนเก้าอี้ วางขาแยกจากกันเล็กน้อย วางมือบนตักโดยหงายฝ่ามือขึ้น

           • หลับตาสบาย ๆ  หายใจเข้าออกช้า ๆ เวลาหายใจเข้า ให้สูดลมหายใจช้า ๆ  หายใจลึก ๆ จนรู้สึกว่าท้องพองออก กลั้นลมหายใจไว้ชั่วครู่ แล้วหายใจออกช้า ๆ ไล่ลมหายใจออกมาจนหมด จะรู้สึกท้องแฟบลง หายใจแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จากนั้นให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปทีละส่วนจนทั่วร่างกายเริ่มจากหน้าผาก  ดวงตาทั้งสองข้าง ริมฝีปากขากรรไกร ลำคอ ไหล่ แขนและมือ หน้าอก หน้าท้อง ขาและเท้า จะรู้สึกว่าร่างกายทุกส่วนผ่อนคลาย รู้สึกสบายและสงบ เมื่อผ่อนคลายร่างกายแล้ว ให้หายใจเข้าออกเป็นจังหวะช้า ๆ  และนับลมหายใจไปเรื่อย ๆ  โดยนับถอยหลังจาก 20  จนถึง  1 เมื่อนับถึง  1  ให้พูดกับตัวเองในใจว่า “ฉันเป็นคนดี ฉันได้ทำความดีมาแล้วมากมายและจะทำความดีต่อไปอีกเรื่อย ๆ”

งาน           จากนั้นให้นับเลขย้อนหลังจาก 5 ถึง 1 แล้วลืมตาขึ้นช้า ๆ จะรู้สึกสบายและสงบ เนื่องจากในช่วงนี้  ร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายอย่างเต็มที่ สมองจะแจ่มใสพร้อมที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง ควรฝึกการผ่อนคลายความเครียดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี มีความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิตมากขึ้น ความเครียด ถือเป็นเรื่องปกติของคนทำงานโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง จะยิ่งมีความเครียดมาก ความเครียดในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เราจึงควรใส่ใจที่ผ่อนคลายความเครียดเป็นประจำทุกวัน เพื่อความสุขกาย สบายใจ และเพื่อให้ได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.sunpasit.go.th/2012/main.php?files=viewconditionstreatment&cure_id=54

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก: www.lifestyle.th.msn.com, www.job-passport.com, www.bupa.co.th


กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริหารจิต เพื่อสุขภาพใจ

ท่ามกลางสังคมที่สับสนวุ่นวาย

จิตใจของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่

จะทำให้เราสามารถต่อสู้...

อ่านต่อ

10 วิธีดูแลจิตใจตนเอง

1. ตั้งสติให้มั่น มองทุกปัญหา

ว่ามีทางแก้ไข2. หากรู้สึกท้อใจ

ให้ค้นหาแหล่งสร้างกำลังใจ...

อ่านต่อ

เสียงเพลงมีประโยชน์ต่อร่างกาย

อย่างไร

ถ้าพูดถึงเสียงเพลงกับการออกกำลัง

กายคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการเต้น

แอโรบิคเพราะเป็น...

อ่านต่อ

7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญ

และจำเป็นสำหรับทุกชีวิต การที่จะดำรง

ชีวิตอยู่อย่างปกติก็คือ  ...

อ่านต่อ

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่าง

ชาญฉลาด

ถ้าคุณต้องการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพและได้ประโยชน์ ต่อสุขภาพ

ร่างกายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  ...

อ่านต่อ

การบริหารจิต

พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการฝึกจิต

เป็นสำคัญ เพราะมนุษย์มีจิตเป็นตัว

นำการ กระทำ ...

อ่านต่อ


กำจัดความกังวล เครียดไป ทำลายสุขภาพ

T_358_3 แนวคิดเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตอน สุขภาพจิตดี เริ่มที่บ้าน

Tags : การผ่อนคลายความเครียด  การดูแลสุขภาพ  การรักษาสุขภาพ  คลายเครียด

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« June 2018»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view