[close]
หน้าแรกสุขภาพดีบุคลิกดีงานดีเงินดีสังคม-เดินทางความสัมพันธ์ท่องเที่ยวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรา

สุขภาพจิต จิตอนามัย

สุขภาพจิต จิตอนามัย

          สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยนคู่รักแปลง ตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้นั้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

          ซึ่งมีการพัฒนาการไปอย่างไม่หยุดยั้ง สุขภาพจิตของคนเรา จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงตาม นับเป็นความยากลำบากพอควรของมนุษย์ที่จะต้องปรับตัว ปรับใจไปกับการเปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ปุถุชนยังติดใจรสชาติของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ชีวิตสมัยใหม่ไม่ต้องทน กับความยากลำบากในการเดินทางนานๆเพราะมีเครื่องบินให้ความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องทนร้อนเพราะมีเครื่องปรับอากาศใช้ มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย ให้เลือกใช้อย่างเสรี แสนจะสนุก และแสน จะสบายเป็นยิ่งนัก มนุษย์จึงต้องลงทุนปรับตัว ปรับใจให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราหยุด การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จริง แต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงตามได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนเป็นไปได้หลายรูปแบบ เช่น อาจจะเปลี่ยนเป็นใหม่ทั้งหมด หรือคงเก่าที่ดีไว้ หรือปรับรับแต่สิ่งใหม่ๆที่ดีๆทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งการที่จะปรุงแต่งหรือผสมผสานอย่างไรนั้น ย่อมแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนไป 

           ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้หนีไม่พ้นการปรับตัว ปรับใจ บุคคลผู้สามารถปรับตัวได้ในสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตนเองมีความสุข สามารถในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้ตามสถานการณ์ ด้วยเหตุด้วยผลอันเหมาะสม มีความยืดหยุ่น ก็คือผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ซึ่งสุขภาพจิตที่ดีเปรียบได้กับต้นไม้ของสุขภาพจิตดีดังต่อไปนี้

          สุขภาพจิตดีเปรียบได้กับต้นไม้ที่รากเต็มไปด้วยความเป็นมิตร ความมีเมตตา การให้อภัย มีความอดทน และ สำนึกในบุญคุณผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต จิตใจมั่นคง มีความอบอุ่น และมีความรัก   ก่อให้เกิดความไว้วางใจ   กลายเป็นลำต้นที่แข็งแรง เกิดการแตกแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรร ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นผู้ที่คำนึงถึงบุคคลอื่น มีแรงจูงใจ พอใจและรู้จักตนเองอย่างแท้จริง  ชีวิตมีเป้าหมาย พบความเจริญงอกงาม รู้รับผิดชอบและมีความสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างดี  ทำประโยชน์และอุทิศตนเพื่อสังคม มีความสุขในชีวิต 

          แต่ชีวิตคนเรามีขึ้น มีลง และมนุษย์ปุถุชน ก็ยังคงมีความอยาก ความต้องการ ดังนั้นชีวิตย่อมจะต้องเผชิญต่อความสมหวัง และความผิดหวังเป็นธรรมดา เมื่อคนเราพบความยุ่งยากใจ ย่อมทำให้ เกิดความตึงเครียด และถ้ามีอะไรมาซ้ำเติม

           ใจที่เป็นสุข หรือคนอารมณ์ดี (Healthy mind) เป็นผู้ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ดูมั่นคง ใบหน้ายิ้ม นัยตาแจ่มใส ไม่หงุดหงิด ขุ่นมัว ทั้งในยามปกติ และเมื่อมีปัญหา แม้ในภาวะวิกฤติ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มองโลกในแง่ดี มีความรักซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี มีธรรมะในใจ นำมาปฏิบัติอยู่เสมอทำอย่างไร ของดี อย่างนี้จะเกิดกับตัวเราเอง?

          1. สำรวจตัวเอง (Self awareness)

          แทนที่จะคอยโทษคนอื่น ต้องสำรวจหาข้อบกพร่องของตัวเอง ปรับปรุงทั้งเวลาปกติและเมื่อมีปัญหา

ตรวจ          2. เห็นอกเห็นใจคนอื่น (Empathy)

          - คนเรามีทั้งดีและเสีย

          - ฝึกมองคนด้านดี ส่งเสริมความดีของเขา ยกย่อง

          - ลูกอาจจะทำบางอย่างไม่ได้อย่างใจเรา ควรคิดว่า ลูกเองก็คงเสียใจมากอยู่เหมือนกัน

          - อีกฝ่ายก้าวร้าว คาดว่าเขาคงผิดหวัง หรือมีเรื่องเครียดมาก

          3. ความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self esteem)

          - เราเป็นคนมีความสามารถ เราทำประโยชน์ให้สังคมได้มาก มิใช่ไปฝากไว้กับสิ่งอื่นๆ นอกตัวเรา เช่น อยากได้ 2 ขั้น ถึงจะภูมิใจ มีเงินทอง ทรัพย์สมบัติมากๆ มีเกียรติ มียศ มีรูปร่างหน้าตาดี มีคนยกย่อง

          - เรามีคุณค่าภายในตัวเราเอง

          - เรามีคุณค่าต่อผู้อื่น เช่น เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นสามี ภรรยาที่ดี เป็นผู้ร่วมงานที่ดี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.thailabonline.com/moral.htm

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก: www.tackcare.blogspot.com, www.bodkwamdd.blogspot.com,

www.lifestyle.th.msn.com


กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

10 วิธีดี ๆ ทำให้จิตใจผ่องใส

ป็นวิธีที่หลาย ๆ คนคงเลือกใช้ เมื่อ

มีคงวามทุกข์เข้ามาเกาะกินหัวใจ

ลองเลือกจะไปสถานที่สักแห่ง...

อ่านต่อ

5 วิธีผ่อนคลายจิตใจ เพื่อสุขภาพ

สำหรับบางคนแล้ว โทรศัพท์มือถือ

ไอโฟนหรือเครื่องแบล็กเบอร์รี่ดูเหมือน

จะคล้ายกับเป็นสมาชิก ในครอบครัว...

อ่านต่อ

ล้างพิษให้จิตใจ

จิตใจก็เหมือนร่างกาย  ที่ต้องการการ

ชำระล้างให้สะอาดหมดจด  เพื่อความ

ปลอด ...

อ่านต่อ

การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง

หาสาเหตุของความทุกข์นั้น ว่าเราทุกข์

เรื่องอะไร ใครที่ทำให้เราทุกข์ และตัว

เรามีส่วนทำให้เกิดความทุกข์เอง ...

อ่านต่อ

สุขภาพจิตที่ดี  คืออะไร

"สภาพ จิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธ

ภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้

อย่างราบรื่น สามารถทำตนให้เป็น ...

อ่านต่อ

7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่ง

สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกชีวิต

การที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติ...

อ่านต่อ


สุขภาพจิต เก็บมาเล่า กรมสุขภาพจิต

T_358_3 แนวคิดเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตอน สุขภาพจิตดี เริ่มที่บ้าน

Tags : สุขภาพจิต  จิตอนามัย  สุขภาพจิตที่ดี  การดูแลสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view