[close]
หน้าแรก สุขภาพดี บุคลิกดี งานดี เงินดี สังคม-เดินทาง ความสัมพันธ์ ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา

มีสุขภาพจิตที่ดี

มีสุขภาพจิตที่ดี


          สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พบเพศชายสุขภาพจิตดีครอบครัวกว่าหญิง ช่วงน้ำท่วมปี 54 หดหู่สุด ขณะที่ช่วงอายุ   40 - 59 ปี มีคะแนนสุขภาพจิตดีที่สุด...


          นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กล่าวว่า ผลการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พบว่า ในปี 2555 คนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่ 33.59 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป (27.01 - 34 คะแนน) และในจำนวนนี้เป็นผู้มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป 9.7% และผู้ที่สูงกว่าคนทั่วไป 37.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 - 2553 พบว่า ในช่วง 3 ปี คนไทยมีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปี 2554 ที่ประเทศไทยได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้สุขภาพจิตคนไทยในภาพรวมลดลง อย่างเห็นได้ชัด จากผลการสำรวจในปี 2555 หลังจากที่เหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ คนไทยก็มีสุขภาพจิตดีขึ้นและดีกว่าปี 2551-2553 ซึ่งเป็นปีที่เป็นสภาวะปกติ โดยมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่า 4 ปีที่ผ่านมา

          ผอ.สสช. กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาสุขภาพจิตของคนไทยตามเพศ พบว่า ในช่วง 5 ปี เพศชายจะมีความสุขมากกว่าเพศหญิง พบว่า ผู้ที่มีอายุ 40 - 59 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีคะแนนสุขภาพจิตดีที่สุด อาจเป็นเพราะกลุ่มนี้มีอาชีพ และฐานะทางการเงินที่มั่นคงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สำหรับกลุ่มคนสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น ถึงแม้คะแนนสุขภาพจิตต่ำสุด แต่สุขภาพจิตของกลุ่มนี้ในรอบ 5 ปีก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาจจะมาจากนโยบายรัฐบาลที่มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้น

ยิ้ม          นาย วิบูลย์ทัต กล่าวอีกว่า ในภาพรวมทั้ง 5 ปี พบว่า ผู้ที่สมรสมีสุขภาพจิตดีที่สุด รองลงมา คือ คนโสด ในขณะที่ผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงาน (หย่า และแยกกันอยู่) มีระดับสุขภาพจิตต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม ระดับสุขภาพจิตของทุกสถานภาพสมรสมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อีกทั้งพบว่า ระดับการศึกษาและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันทั้ง 5 ปี นั่นคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษา/มีการ ศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา

          ภาพรวม พบว่า ผู้ที่มี/ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน จะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่ไม่มี/ไม่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจรู้สึกว่าได้รับความคุ้มครองปลอดภัย และมีหลักประกันในชีวิตเมื่อยามเจ็บป่วย ทำให้ลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งพบว่า ผู้ที่มี/ได้รับสวัสดิการมากกว่า 1 แหล่ง ส่วนใหญ่ มีสุขภาพจิตสูงกว่าผู้ที่มี/ได้รับสวัสดิการเพียงแหล่งเดียว และยังพบว่าคะแนนสุขภาพจิตของกลุ่มแรกจะมีสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (คะแนนสูงกว่า 34)  และมีข้อสังเกตว่า ผู้ที่ได้รับสวัสดิการจากราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสุขภาพจิตสูงสุดและสูงกว่า มาตรฐานคนทั่วไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.thairath.co.th/content/tech/357084

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก: www.jertsebe.com, www.healthcarethai.com, www.siamhealth.net


กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ธรรมะ 4ประการ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี

ธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม คําสั่งสอน

ในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม

ธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักประพฤติ ...

อ่านต่อ

ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตดี

เมื่อกล่าวถึงสุขภาพ ย่อมหมายถึง

สุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมกัน

ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผู้ที่มีร่างกาย...

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

กิจกรรมบำบัดส่งเสริมสุขภาพจิตใน

ชุมชน เป้าหมายหลักของการส่งเสริม

สุขภาพจิตแก่คนทุกเพศทุกวัยใน ...

อ่านต่อ

สุขภาพ (จิตกับสิ่งดีดี) ที่สุด

ถ้าชีวิตของเราคนหนึ่งจะต้องการมีสุขภาพ

ที่ดี ทั้งจิต กาย และใจ สำหรับเช้า

วันอาทิตย์นี้ ...

อ่านต่อ

7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่ง

สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกชีวิต

การที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติ...

อ่านต่อ

สุขภาพจิตที่ดี  คืออะไร

องค์การอนามัยโลก  ให้ความหมาย

ของสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้...

อ่านต่อ


สุขภาพจิต เก็บมาเล่า กรมสุขภาพจิต

T_358_3 แนวคิดเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตอน สุขภาพจิตดี เริ่มที่บ้าน

Tags : การมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพจิตดี  การดูแลสุขภาพจิต  สุขภาพจิตที่ดี

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view