[close]
หน้าแรก สุขภาพดี บุคลิกดี งานดี เงินดี สังคม-เดินทาง ความสัมพันธ์ ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา

สร้างครอบครัวสุขภาพดี

สร้างครอบครัวสุขภาพดี

          ครอบครัวที่อิ่มเอมด้วยความสุข ความประทับใจ ความอบอุ่น ย่อมมีพื้นฐานมาจากความรัก ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยซึ่งกันและกัน ที่จะช่วยเพิ่มพูนสร้างเสริมสายใยแห่งความรักความผูกผันในครอบครัวมีความแนบ แน่น กลมเกลียวและเข้มแข็ง


          ช่วยเป็นภูมิต้านทานและป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ อันเนื่องมาจากปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การออกกำลังกายร่วมกันของครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ครอบครัว สุขภาพดีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้งหรือมากกว่า เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยประสานความสัมพันธ์ ในการสร้างเสริมสายใยเห็นใจและความเข้าใจที่จะนำไปสู่ความอบอุ่นใจ ตลอดจนสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีแก่ทุกคนในครอบครัว เป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับตัวเอง กับครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้อย่างมั่นใจ

          ครอบครัวหรือบ้านสุขภาพดี จึงมิได้หมายความเพียงแค่ทุกคนในครอบครัวหรือในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ มีอาการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงทุกคนในชุมชน ในสังคมที่อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถจะดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหาเลี้ยงชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นปกติ สุขมิใช้ 3 วันดี 4 วันไข้ หรือมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บซ่อนเร้นแอบแฝงในร่างกาย เพียงแต่ยังมิได้แสดงอาการให้ปรากฏ

          การที่ทุกคนในครอบครัวจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีปัจจัยหลักที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ คือ รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ได้สัดส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเป็นประจำ และสม่ำเสมอ พักผ่อนและการนอนหลับอย่างเพียงพอ

ครอบครัว สุขภาพดี          สาเหตุที่มาของปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวล้วนมีสาเหตุมาจากความ บกพร่องในปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานดังกล่าว นับทั้งแต่การไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า รวมไปถึงการไม่รู้จักยับยั้งใจในรสชาติทำไห้หลงเพลินไปกับความเอร็ดอร่อยจน เกินความพอเหมาะพอดี หรือพออิ่มกว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเสื้อ กระโปรง กางเกง ที่สวมใส่เริ่มคับ เพราะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเริ่มเข้าสู่สภาวะน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือเริ่มอ้วน

          ผนวกกับความไม่ใส่ใจในคุณฯค่าความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างแท้จริง จึงเข้าใจว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาสุภาพ หรือสุขภาพไม่ดี เมื่อตนเองไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจึงไม่มีความจำเป็นต้องออกกำลังกาย

          การออกกำลังกายจึงมักจะถูกอ้างว่าเป็นเรื่องของการเสียเวลาหรืแก้ตัวว่าไม่มี เวลาในการออกกำลังกาย ทั้งที่เราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันนอกจากนี้การพักผ่อนไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอหรือขาดการพักผ่อน ยิ่งเป็นตัวการเร่งทำให้ร่างกายทรุดโทรมและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพราะไม่มีโอกาสให้ครอบครัว สุขภาพดีร่างกายได้มีเวลาซ่อมแซมและสร้างเสริมส่วนที่สึกหรอจาก การถูกใช้งาน

           ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่นับวันจะฟุ่มเฟือยมากขึ้น จนทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกันในการป้องกันและชะลอความเสื่อมสภาพของ ร่างกายอันเป็นสาเหตุที่มาของปัญหาสุขภาพนานับปการที่ตามมา

          การจัดปรับสมดุลของสุขภาพ ซึ่งมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญดังกล่าว ให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว จึงเท่ากับเป็นการสร้างเสริมวินัยแห่งความพอเหมาะพอดีและพอเพียงภายในบ้าน หรือครอบครัวให้มีความใส่ใจห่วงใยซึงกันและกันในการดูแลสุขภาพด้วยความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นและปรารถนาดีที่มีต่อกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.adwhey.com

ขอขอบคุณภาพจาก : www.siangtai.com, www.sakulthaionline.com, www.family.truelife.com, 

 

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อ

สุขภาพจิตดีที่บ้าน

สุขภาพจิตดีย่อมมีพื้นฐานมาจาก

จิตใจ ถ้าจิตใจไม่แจ่มใสคิดแต่

เรื่องขุ่นข้องหมองใจอยู่เรื่อยๆก็

เหนื่อยเปล่าที่จะทำให้เป็น ...

อ่านต่อ

ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตดี

เมื่อกล่าวถึงสุขภาพ ย่อมหมายถึง

สุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมกัน

ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผู้ที่มีร่างกาย...

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

กิจกรรมบำบัดส่งเสริมสุขภาพจิตใน

ชุมชน เป้าหมายหลักของการส่งเสริม

สุขภาพจิตแก่คนทุกเพศทุกวัยใน ...

อ่านต่อ

บริหารจิต เพื่อสุขภาพใจ

ท่ามกลางสังคมที่สับสนวุ่นวาย

จิตใจของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่

จะทำให้เราสามารถต่อสู้ ...

อ่านต่อ

สุขภาพ (จิตกับสิ่งดีดี) ที่สุด

ถ้าชีวิตของเราคนหนึ่งจะต้องการมี

สุขภาพที่ดี ทั้งจิต กาย และใจ

สำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ ...

อ่านต่อ

มีสุขภาพจิตที่ดี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจ

สุขภาพจิตคนไทย พบเพศชายสุขภาพ

จิตดี...

อ่านต่อ


สุขภาพจิต T_354_โรคจิตต่างจากโรคประสาทอย่างไร

T_358_3 แนวคิดเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตอน สุขภาพจิตดี เริ่มที่บ้าน

Tags : สุขภาพดี  ครอบครัว  ความอบอุ่น  สร้างครอบครัวดี

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view